tisdag 27 november 2012

Kallelse till SFWF extra riksstämma 2012-12-15

Detta extra möte har blivit fördröjt men kommer nu att hållas då vid sista riksstämma våren 2012, beslutats av de då närvarande att föreningen ska läggas ned eftersom intresse/tid tydligt saknas i landet hos Sveriges Waldorf föräldrar att arbeta samman i detta forum (SFWF). Plats: Stockholm city, närmare adressuppgift erhålls vid anmälan. Tid 13:00 –14:30 Lördagen 2012-12-15 Tel ordf Inger 073 6162440, sekr Hans 073-318 1789 Osa senast 2012-12-10 Du kan även maila din anmälan till inger.b.eriksson@hotmail.com

måndag 14 maj 2012

SFWF - R.I.P.

Jaaa - nu lägger vi ner verksamheten. Sveriges rikstcäkande Waldrof-föräldraförening donerar enl styrelse o stämmobeslut sina slantar till en fattig Waldorfskola i Estland o upplöser föreningen, pga bristande intresse från medlemmarna, dvs föräldarföreningarna ute på resp skola. Hoppas att waldorfrörelsen klarar sig bra ändå - mvh Hans A.

torsdag 15 mars 2012

SFWF.s framtid

Hej - på SFWF.s styrelsemöte i Norrköping den 10/3 bestämde vi att om inget oförutsett händer lägga ner denna förening. Men eftersom det behövs en rikstäckande föräldraförening för Waldorfskolan i Sverige kommer en ny förening bildas o efterträda SFWF.
Den nya föreningen: Sveriges Waldorfföräldrar, kommer att bygga på individuellt medlemskap och inte som SFWF bestå av föräldraförenginarna på olika skolor.
Alla intresserade ombedes kontakta underteckantd på hanz@comhem.se
Hälsningar Hans Andersson

fredag 21 oktober 2011

SFWF.s framtid!

Vi behöver fler nya styrelsemedlemmar i SFWF!
har ni ngt intresse för att det ska finnas en rikstäckande föräldraförening så anmäl er till detta!
Låt oss öppna föreningen för enskilda föräldrar och inte bara för hela skolors föräldraföreningar, den gamla modellen funkar inte!
hälsningar Hans A.

lördag 2 april 2011

Välkomna till vår extra riksstämma!

Kallelse till extra riksstämma i SFWF

Lördagen 16/4 2011, i Ellen Key skolan, Spånga, kl 14.30

Dagordning
1) Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsmän.
2) Kallelsen godkännande och fastställande av dagordning
3) Val av ordförande, till nästa årsmöte.
4) Diskussion av föreningens verksamhet och framtid.
5) Övriga frågor som upptagits i dagordning.

Delegater för alla Waldorfskolors föräldraföreningar är välkomna, liksom enskilda intresserade och åhörare.
Mötet föranleds av att vår ordförande Inger Eriksson vill avgå och vi måste få lite ordning på arbetet med att vara en samlad röst för Sveriges Waldorfföräldrar.
Anmäl gärna er närvaro i förväg!

På uppdrag av styrelsen
Hans Andersson, sekreterare och webbansvarig
hanz@comhem.se
0733-18 1789

onsdag 16 februari 2011

HETS!

Sven Eric Liedman tar i sin bok Hets! upp även Waldrofskolans situation och nedläggningen av lärarutbildningen. Det snäva nyttotänkandet och den begränsade kunskapssyn som präglar dagens skola och byråkratiska reformer av pedagogiken har gjort "att ett av de få framgångsrika pedagogiska alternativen hotas av utplåning i Sverige" (sid 114)
Boken är i sin helhet en svidande uppgörelse med den politik som idag styr utveckling av skolan i en nyttodyrkande marknadsanpassning, som förkväver fantasi och glädje med lärandet, underkänner nyfikenhet och bildningsideal - ja, jag kan inte här göra rättvisa åt boken, läs den och ta debatten med dem so tror att all kunskap är mätbar, och att den blir bättre ju mer den mäts!
Hans Andersson

måndag 7 februari 2011

Forskning om Waldorf

Hej - lördagen den 29/1 var jag på Waldorflärarhögskolan o lyssnade på forskare och pedagoger från hela Norden, som berättade om sin verksamhet. Det hela var mycket intessant o information om Waldorfforskning finns att hämta på WLH.s hemsida:
http://www.wlh.se/index.php?id=58
Det finns också en interantionell (tysk/engelsk) vetenskaplig tidskrift på nätet:
rosejourn.com
mvh Hans Andersson